PALIWO ALTERNATYWNE

Paliwo alternatywne

Jednym z naszych produktów są paliwa alternatywne powstałe z zużytych opon, które dostarczamy do cementowni.
Nasze paliwo charakteryzuje się drobną frakcją do 25 mm oraz jednorodnym składem ( do produkcji używamy tylko opon osobowych).
Wartość energetyczna opon jest wyższa niż węgla i wynosi 31,4 kJ/kg dlatego jest świetnym jego zamiennikiem w instalacjach przemysłowych.
Spalanie opon może jednak odbywać się tylko w specjalnie do tego celu skonstruowanych piecach, zapewniających temperaturę spalania powyżej 1000°C, np. w piecach obrotowych w cementowniach.
Spalanie w tych piecach nie powoduje wzrostu emisji głównych zanieczyszczeń gazowych: SO2, NOx i CO, a nawet można uzyskać mniejsze stężenie NOx niż przy spalaniu innych paliw.

Analiza podstawowych wartości naszego paliwa

Calorific value Chlorine content Sulphur content Moisture Fly ash Coal C
kJ/kg % % % % %
31342 0,13 1,62 5,54 8,78 77,83