TRAWA

trawa

TRAWA

trawa

50x50 cm x 2-6 cm

SBR

TRAWA PRZEKRÓJ

trawa przekrój